ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน กระทรวงแรงงาน™
ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด  
Code
พื้นที่เป้าหมาย/Region จำนวน/Frequency %
  1
    ภาคเหนือ   261
  12.43     
  2
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   174
  8.29     
  3
    ภาคกลาง   882
  42.00     
  4
    ภาคตะวันออก   105
  5.00     
  5
    ภาคใต้   154
  7.33     
  6
    ทุกภาค   456
  21.71     
   6  Record(s)  1 Page(s) : 1
หมายเหตุ%์ที่ได้ คิดจากจำนวน record ทั้งหมด ซึ่งเป็นผลงานวิจัยตั้งแต่ ปี2540 ถึง ปัจจุบัน
Remark: % of the total records from 2540 B.E. to present
 
     
หมายเหตุ:/Remark    
N : ภาคเหนือ /North EN: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /Northeast C: ภาคกลาง /Central
E: ภาคตะวันออก /East S: ภาคใต้ /South All: ทุกภาค /All Regions
A: ต่างประเทศ/Aboard NS:ไม่ระบุ/Not Specified