กลุ่มเป้าหมาย ชื่อผู้วิจัย
พื้นที่ศึกษา/ภาค ชื่อเรื่อง
พื้นที่ศึกษา/จังหวัด ISBN
หัวข้อศึกษา ปีที่พิมพ์
ห้องสมุด/หน่วยงานที่จัดเก็บ คำสำคัญ
หน่วยงานเจ้าของผลงานวิจัย ค้นหาหลายมิติพร้อมกัน
 
 
 
   
 
          เมนูนี้จะนำท่านเข้าสู่รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่กระทรวงแรงงานเป็นเจ้า ของลิขสิทธิ์ซึ่งจัดเก็บมาตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน รายงานเหล่านี้ท่านอาจศึกษาผ่านหน้าจอหรือสามารถบันทึกหรือสั่งพิมพ์บางส่วน หรือ ทั้งหมดไปใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาได้ ในกรณีที่จะใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงท่านต้องยึดหลักจรรยาบรรณในการอ้างอิงโดย เคร่งครัด กล่าวคือต้องกล่าวถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน และต้องไม่เป็นการคัดเลือกอย่างไม่ถูกหลักการอ้างอิงที่เป็นการละเมิดสิทธิ ของเจ้าของผลงาน สำหรับไฟล์รายงานการวิจัยที่แปลงจากไฟล์ร้อยความ (text file ซึ่งไม่ใช่ไฟล์สแกนเก็บเป็นภาพ) ผู้ใช้บริการสามารถค้นหาคำที่สนใจได้ว่าปรากฏอยู่บนหน้าใดของ รายงานฉบับนั้น ๆ เมนูนี้จะช่วยให้สามารถค้นคำที่ต้องการได้โดยไม่จำเป็นต้องอ่านงานวิจัยนั้น ๆ ทั้งเล่ม
 
การค้นหา

การค้นหาคงมีวิธีการทำนองเดียวกับขั้นตอนการค้นหาข้อมูลสรุปงานวิจัย คือ

          1. ระบบ ‘เลือกและค้นหา’   ระบบนี้ทำการค้นหาจาก    ‘คำหรือประเด็น’   สำคัญที่แสดงไว้บนหน้าจอแล้ว การค้นหาด้วยระบบนี้ ได้แก่ การค้นหาตาม
กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ศึกษา (จังหวัด)
พื้นที่ศึกษา ( ภาค)
หัวข้อศึกษา
ห้องสมุด

          วิธีการค้นหากระทำง่าย ๆ โดยเลือกจากประเด็นที่เตรียมไว้ เช่น ท่านต้องการค้นว่ามีงานวิจัยเรื่องใดบ้างที่เกี่ยวกับแรงงานเด็ก ให้ทำตามขั้นตอน ดังนี้    

 
   เข้าสู่เมนูรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  --->   ค้นหา  --->  กลุ่มเป้าหมาย  --->  คลิกที่แรงงานเด็ก    --->  Search
          ระบบจะแสดงรายการของงานวิจัยที่มีแรงงานเด็กเป็นกลุ่มเป้าหมายให้ท่านเลือก ดูสาระสรุปพร้อมบทคัดย่อและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยเลือกคลิกที่ไอคอนที่แสดงไว้ด้านล่างของแบบบันทึกข้อมูลสรุปของงานวิจัย เรื่องนั้น ๆ
          2. ระบบ ‘เติม และค้นหา’    การค้นหาด้วยระบบนี้ ท่านต้องเติมข้อความหรือตัวเลขในพื้นที่ที่เตรียมไว้   ก่อนสั่งให้ระบบค้นหา การค้นหาด้วยระบบนี้ได้แก่   การค้นหาตาม
ชื่อเรื่อง
ชื่อผู้วิจัย
ISBN
ปีที่พิมพ์เผยแพร่
          เช่นท่านต้องการค้นงานวิจัยที่จัดพิมพ์ใน พ.ศ.2545 สามารถทำตามขั้นตอน ดังนี้
 
   เข้าสู่เมนูรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  --->   ค้นหา  --->  ปีที่พิมพ์  --->  เติมตัวเลข 2545  --->  Search

          ระบบจะแสดงรายการของงานวิจัยในปีนั้น ให้ท่านเลือกคลิกดูสาระสรุปและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ต้องการ

          หากเป็นการค้นหางานวิจัยในช่วงปีก็กระทำได้ในลักษณะเดียวกันเพียงแต่เติม ช่วงปี เช่น 2545 ถึง 2547 แทนที่จะเป็น 2545 เพียงปีเดียว

          นอกจากนั้น ผู้ใช้บริการสามารถทำให้ชื่อเรื่องงานวิจัยที่ได้จากการค้นครั้งแรกแคบลงอีกตาม ‘ปีที่พิมพ์’ และ/หรือ ‘กลุ่มเป้าหมาย’ โดยด้านล่างของหน้าแสดงรายชื่องานวิจัยที่ได้จากการค้นครั้งแรกจะมีเมนูย่อยให้เติม ‘ปี พ.ศ.’ และ/หรือ ติ๊กเลือก ‘กลุ่มเป้าหมาย’ เพื่อสั่งค้นหาจากเดิมให้แคบลงตามต้องการ

          ส่วนเมนู   ‘ค้นหาหลายมิติพร้อมกัน’   เป็นการสั่งให้ ค้นหาจากประเด็นใด ๆ ที่ต้องการพร้อมกันในคราวเดียว เช่น ผู้ใช้บริการ อาจต้องการค้นรายงานวิจัยเกี่ยวกับกลุ่ม เป้าหมายแรงงานหญิงใน พ.ศ.2547 จากห้องสมุดสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ก็สามารถกระทำตาม ขั้นตอนได้ดังนี้

 
    เข้าสู่เมนูรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  --->  ค้นหาหลายมิติพร้อมกัน  ---> เครื่องจะแสดงหน้าคำสำคัญสำหรับการค้นหา ให้คลิกที่ ‘กลุ่มเป้าหมาย’  --->  คลิกที่ ‘แรงงานหญิง’ ---> คลิกที่ ‘ปีที่พิมพ์เผยแพร่’   --->  เติม ‘2547’ ในช่อง พ.ศ.  ---> คลิกที่ ‘สถานที่จัดเก็บ’ คลิกที่ห้องสมุด ‘สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน’  ---> Search

          ระบบจะแสดงรายงานวิจัยทั้งหมดบนฐานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานหญิงที่จัดพิมพ์ใน พ.ศ.2547 ซึ่งจัดเก็บในห้องสมุดสำนักปลัดกระทรวงแรงงาน ให้ผู้ใช้เลือกดูสาระสรุปพร้อมบทคัดย่อและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โดยคลิกที่ไอคอนที่แสดงไว้ด้านล่าง

          นอกจากเมนูการค้นหาแล้วผู้ใช้สามารถเลือกตรวจสอบรายการของรายงานการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ทั้งหมดที่ จัดเก็บไว้ได้โดยคลิกที่เมนู ‘รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทั้งหมด’ เมนูนี้อาจจำเป็นสำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบจากชื่อเรื่องของงานวิจัยทั้ง หมดอย่างคร่าว ๆ ก่อนจะทำการค้นหาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง จากเมนูนี้ผู้ใช้สามารถเลือกคลิกเข้าไปดูสาระสรุปพร้อมบทคัดย่อ และรายงานฉบับสมบูรณ์ โดยการคลิกที่ไอคอนที่เลือกได้เช่นกัน

          การค้นหา ‘คำ’ ที่สนใจ เช่น ค่าจ้าง แรงงานเด็ก ฯลฯ ว่าปรากฏอยู่หน้าใดของไฟล์ที่เปิดใช้งานอยู่ขณะนั้น ๆ (ซึ่งสามารถกระทำได้เฉพาะไฟล์ที่เป็นร้อยความซึ่งแปลงจากไฟล์เวิรด์เท่านั้น หากเป็นไฟล์ภาพจากการแสกนจะค้นหา ไม่ได้) ดังนี้
 
    คลิกที่ไอคอน   กล้องส่องทางไกลด้านบน   --->  จอจะแสดงเมนูสำหรับการค้นคำด้านขวามือ  ---> ในช่อง ‘what word or phrase would you like to search for’ ให้พิมพ์คำที่ต้องการค้นลงไป เช่น ‘แรงงานเด็ก’  ---> คลิกยกเลิก whole words only เพราะจำกัดการค้นเฉพาะคำ โดด ๆ   --->   คลิกที่ Core-sensitive ซึ่งจะขยายการค้นทั้งคำโดด ๆ และคำที่ปรากฏในวลีและประโยค  --->  Search    --->  เครื่องจะรายงาน คำที่ค้นหาในช่อง ‘Results’ หากผู้ใช้ต้องการทราบหน้าให้เลื่อนลูกศรไปที่ภาพสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือซึ่ง เครื่องจะแสดงหน้าที่ปรากฏคำนั้น หากคลิก ณ ตำแหน่งดังกล่าวไฟล์รายงานการวิจัยจะเลื่อนไปที่หน้านั้น ๆ
          การค้นคำอื่น ๆ คงเป็นไปในทำนองเดียวกัน
 
 
   
^  
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2013 -กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2321418-20 / 02-6434375 โทรสาร 02-6434374
e-mail : rc@mol.go.th