ความคิดเห็น/Suggestions ความพึงพอใจต่อฐานข้อมูล/Submit comments or suggestions

ความคิดเห็น/Suggestion : 79
น่าจะพัฒนาต่อไปได้อีก


ความคิดเห็น/Suggestion : 78
เป้นการบริการที่ดีมาก ชอบการบริการมากของกระทรวงเเรงงาน


ความคิดเห็น/Suggestion : 77
ข้อมูลไม่ครบต้องการ จำนวนแรงงานข้ามชาติ ต้องการค้นหาจาก ณธันวาคม 2556 ธันวาคม 2557 ธันวาคม 2558 ธันวาคม 2559


ความคิดเห็น/Suggestion : 76
เพิ่มฐานข้อมูลงานวิจัยของบุคลากรกระทรวงแรงงาน


ความคิดเห็น/Suggestion : 75
การสามารถใช้ keyword ในการสืบค้น


ความคิดเห็น/Suggestion : 74
รูปแบบเว็บไซต์ทันสมัยดี


ความคิดเห็น/Suggestion : 73
เข้าถึงการสืบค้นยาก


ความคิดเห็น/Suggestion : 72
Thank you for sharing these wonderful photos with us. Our son, Michael Bennett, looks like he is totally enjoying this event. How lucky is he to be prvielegid to be in this company. Your staff is great !


ความคิดเห็น/Suggestion : 71
ข้อมูลน้อยมาก และไม่เป็นปัจจุบัน เว็บไซต์ไม่มีประโยชน์


ความคิดเห็น/Suggestion : 70
ข้อมูลในงานวิจัยไม่เทียบเคียงกับความเป็นจริง ตัวอย่างเช่น ค่าจ้างรายอาชีพ ไม่เทียบเคียงกับอัตราที่แท้จริงในทุกอุตสาหกรรม


ความคิดเห็น/Suggestion : 69
ไม่มีข้อมูลครอบในแต่ละหัวข้อ


ความคิดเห็น/Suggestion : 68
ข้อมูลด้านสถิติควรทำเป็น Excel หรือ word ไม่ควรทำเป็ย pdf เพราะผู้ที่นำข้อมูลไปใช้ในการวิจัยต้องบันทึกข้อมูลใหม่ ซึ่งทำให้เกิดการผิดพลาดได้ ขอบคุณครับ


ความคิดเห็น/Suggestion : 67
Need Full Text


ความคิดเห็น/Suggestion : 66
การเลิกจ้างสาเหตุ


ความคิดเห็น/Suggestion : 65
ไม่มีข้อมูลเลย


ความคิดเห็น/Suggestion : 64
อยากได้ข้อมูลรายจังหวัดด้วยคะ เช่น กทม เป็นอย่างไร ขอบคุณมากคะ


ความคิดเห็น/Suggestion : 63
หน้าตาสวยงาม


ความคิดเห็น/Suggestion : 62
งานวิจัยมีน้อยเกินไป


ความคิดเห็น/Suggestion : 61
ข้อมูลงานวิจัยน้อย ค้นหายาก


ความคิดเห็น/Suggestion : 60
ความชัดเจนของเนื้อหา


ความคิดเห็น/Suggestion : 59
ไฟล์เอกสารหลายๆ เล่ม ไม่สามารถดูได้ ดังนั้นควรปรับปรุง link ให้เป็นปัจจุบัน


ความคิดเห็น/Suggestion : 58
ใช้งานยาก หาข้อมูลจากการใส่ keyword แล้วก็ยังไม่เจอ


ความคิดเห็น/Suggestion : 57
ควรมีไอคอน ข้อมูลสถิติ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลด้าานกำลังแรงงานจำแนกตามระดับการศึกษา เป็นต้น


ความคิดเห็น/Suggestion : 56
หาข้อมูลที่ต้องการไม่ได้ตรงตามความต้องการครับ...งานวิจัยที่เก็บรวบรวมไว้มีน้อยมาก


ความคิดเห็น/Suggestion : 55
ไม่สามารถอ่านได้


ความคิดเห็น/Suggestion : 54
ควรจะมีรายชื่อของแรงงานต่างด้วยให้ค้นหา พร้อมประวัติ จะเป็นประโยชน์แก่นายจ้าง


ความคิดเห็น/Suggestion : 53
อยากเห็นกระทรวงแรงงานมีบทบาท มากมาย มีอะไรอีกมากมายนะ - แผนงาน ของกระทรวงแรงงาน เพื่อพัฒนาแรงงาน ด้านต่างๆ ทั้งระดับภูมิภาค ต่างๆโดยเฉพาะ บริเวณตลาดแรงงานสำคัญๆ ที่เสนออยากทำ- ที่ทำแล้ว และ อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ ด้านการพัฒนาด้านต่างๆ ของกระทรวงแรงงาน เพื่อสนองตอบ ตลาดแรงงาน และ สนองตอบต่อองค์กรต่างๆ - ปัญหา ต่อคุณภาพชีวิต แรงงาน เชิงป้องกันแก้ไข และ พัฒนา - การมีส่วนร่วม ของ ภาคส่วนต่าง ทั้งภาคเอกชน - องค์กรอิสระด้านเเรงงาน เพื่อการพัฒนาแรงงาน - เตรียมความพร้อมสำหรับแรงงาน เช่น กระทรวงแรงงาน จับมือ ท้องถิ่่น - องค์กร /บริษัท ลูกจ้าง ได้อะไรจาก บทบาท... กระทรวงแรงงาน...


ความคิดเห็น/Suggestion : 52
- คำถามเชิงพึงพอใจฐานข้อมูล งานวิจัยด้านแรงงาน พึงพอใจอะไร? มีอะไรบ้าง??..... อยู่ตรงไหน?? - สิ่งที่ควรปรับปรุง เช่น ความรวดเร็ว ความสวยงาม ปัญหาการสืบค้น อื่นๆ เป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวกับหัวข้อว่า ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน??? ตกลงถามว่า website นี้สนองตอบอย่างไร ใช่ไหม??...อาจจะตีความหมายผิดเองนะ ขออภัยด้วย....เพราะด้าน บน มีตัวใหญ่เขียนว่า ฐานข้อมูลเชิงวิจัย นะ...จึงล้อคำลงมาด้านล่างนี้...สรุป คือ ไม่ค่อยมีเนื้อหาเชิงพัฒนา มีแต่กิจกรรม เล็กๆน้อยๆ ใคร? ทำอะไร? ที่ไหน? เมื่อไหร่? จบข่าว...แล้วคุณภาพชีวิตแรงงานจะดีอย่างไร???....องค์กร /บริษัท และลูกจ้าง จะได้อะไร จากบทบาทของ........กระทรวงแรงงาน


ความคิดเห็น/Suggestion : 51
รูปแบบข้อมูลที่นำเสนอเหมาะสมและรวดเร็วดีแล้วค่ะ ดาราวรรณ เจียมเพิ่มพูน


ความคิดเห็น/Suggestion : 50
1. รายงานการวิจัยไม่สามารถ scroll ได้ถึงลำดับที่ 10 รายงานบางส่วนไม่สามารถเปิดได้ 2. link สถาบันวิจัย ไม่สามารถ link ได้ หรือ load ได้ช้า ข่าวสารด้านแรงงานตั้งแต่ปี 2551 3.ควรลดพื้นที่ที่เป็น Heading และเพิ่มพื้นที่ scroll หาข้อมูล


ความคิดเห็น/Suggestion : 49
การเรียงลำดับ เนื้อหา Font อ่านแล้วเรียงกัน ทำให้อ่านยาก


ความคิดเห็น/Suggestion : 48
บางครั้งเว็บเกิดอาการค้าง คือ ไม่สามารถเลื่อนไปดูหัวข้ออื่นๆ ได้เลยมันจะเด้งกลับไปที่เดิม เช่น เลื่อนไปดูข้อมูลด้านล่าง มันก็จะเด้งกลับไปด้านบนเช่นเดิม ต้องคอยกดรีเฟลสหน้าใหม่ตลอดเวลาถึงจะหายจากอาการดังกล่าว


ความคิดเห็น/Suggestion : 47
จะหา จำนวนคนว่างงานในประเทศไทย และอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ที่ไหน


ความคิดเห็น/Suggestion : 46
ควรจะคีย์ข้อความที่ต้องการหาได้เลย เพื่อสะดวกในการสืบค้น


ความคิดเห็น/Suggestion : 45
อยากได้ข้อมูลสถิติแรงงานมากกว่านี้


ความคิดเห็น/Suggestion : 44
- download เอกสารช้ามากๆ - หากหน้าจอตารางระบบสืบสามารถเลือก sort เช่น พ.ศ. หรือหัวข้อเรื่อง หรือชื่อผู้แต่ง จะทำให้สืบค้นได้เร็วขึ้น ปัจจุบันเมื่อสืบค้นแล้วจะต้อง drag down เพื่อหาเรื่องที่ต้องการหรือสนใจ


ความคิดเห็น/Suggestion : 43
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน ยังขาดข้อมูลหลายอย่าง


ความคิดเห็น/Suggestion : 42
The data is not ready and not up-to-date


ความคิดเห็น/Suggestion : 41
การง่ายต่อการค้นหา


ความคิดเห็น/Suggestion : 40
มีประโยชมาก


ความคิดเห็น/Suggestion : 39
ควรตรวจสอบการทุจริตการปกปิดค่าจ้างแรงงานที่นายจ้างมีกับพนักงาน โดยเฉพาะโรงงานเย็บเต้นท์ในจังหวัดปราจีนบุรี ไม่ขึ้นค่าแรงพนักงาน พนักงานได้ค่าแรง วันละ 185 บาท


ความคิดเห็น/Suggestion : 38
เพิ่มข้อมูล สถิติแรงงาน เช่น แรงงานรายจังหวัด


ความคิดเห็น/Suggestion : 37
เปิดดูข้อมูลในเว็บช้ามาก อยากให้ระบบเรียกข้อมูลได้เร็วกว่านี้มากๆ


ความคิดเห็น/Suggestion : 36
การเปิดดูอยากถ้าไม่รู้ระบบการเปิดก็ต้องไปศึกษาก่อน


ความคิดเห็น/Suggestion : 35
ไม่ชัดเจน


ความคิดเห็น/Suggestion : 34
บางรายการมีความล่าช้าหรือข้อมูลไม่เพียงพอ เช่นหารายละเอียดของศูนย์บริการการศึกษาภายนอกไม่ค่อยพบ และบางรายการมีแค่หัวข้อแต่ไม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้


ความคิดเห็น/Suggestion : 33
หาข้อมูลในการศึกษายากมาก


ความคิดเห็น/Suggestion : 32
งานวิจัย ยังไม่อัพเดทพอ


ความคิดเห็น/Suggestion : 31
ควรให้มีการโหลดได้ทุกโปรแกรมในส่วนของการโหลดข้อมูลต่างๆ


ความคิดเห็น/Suggestion : 30
คนไม่เจอเรื่องที่ต้องการค้นหา


ความคิดเห็น/Suggestion : 29
ยอดเยี่ยม กระเทียมเจียวเลยเพ่


ความคิดเห็น/Suggestion : 28
มีข้อมูลรายงานวิจัยยังไม่เป้นปัจจุบัน


ความคิดเห็น/Suggestion : 27
อยากให้มีข้อมูลที่ update อย่างเสมอๆ และมีข้อมูลที่ครอบคลุมขึ้นอีก


ความคิดเห็น/Suggestion : 26
ดีมากครับ


ความคิดเห็น/Suggestion : 25
ต้องใช้password ในการดาวน์โหลด ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลเต็มที่มาใช้ได้


ความคิดเห็น/Suggestion : 24
ให้มีแหล่งข้อมูลมากกว่านี้


ความคิดเห็น/Suggestion : 23
ความซับซ้อนของการแบ่งแยกหน้า / รายละเอียดของหัวข้อของงานวิจัย และระบบการรายงานผลข้อมูลทั่วไป


ความคิดเห็น/Suggestion : 22
ฉบับสมบูรณ์ที่โหลดได้นั้นมีจำนวนน้อย


ความคิดเห็น/Suggestion : 21
การค้นหาข้อมูลล่าช้า


ความคิดเห็น/Suggestion : 20
ไม่สามารถสืบค้นสถิติหรือฐานข้อมูลจำนวนแรงงานในพื้นที่ได้ และไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน


ความคิดเห็น/Suggestion : 19
ขอรายชื่อผู้บริหารเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานค่ะ


ความคิดเห็น/Suggestion : 18
ความทันสมัยของข้อมูล


ความคิดเห็น/Suggestion : 17
เนื้อหาข้อมูลยังมีน้อยไม่ครอบคลุมทุกงานวิจัย


ความคิดเห็น/Suggestion : 16
ควรมีหนังสือ บทความหรืออื่นๆที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกฏหมายแรงงานมาให้ค้นคว้ามากกว่านี้


ความคิดเห็น/Suggestion : 15
อยากให้มี executive summary ของงานวิจัยแต่ละชุดเพื่อประโยชน์ในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว


ความคิดเห็น/Suggestion : 14
ไม่สามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการว่างงานได้ คลิกไปยังลิงค์ที่กำหนด แต่ไม่ปรากฏขอ้มูล


ความคิดเห็น/Suggestion : 13
ข้อมูลไม่เพียงพอ


ความคิดเห็น/Suggestion : 12
หาข้อมูลเก่าๆได้ยากค่ะ


ความคิดเห็น/Suggestion : 11
อยากได้เอกสารงานวิจัยเล่มเต็มครับ


ความคิดเห็น/Suggestion : 10
นอกจากงานวิจัยแล้ว น่าจะมีบริการข้อมูลสถิติด้วย


ความคิดเห็น/Suggestion : 9
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีแต่หัวข้อ คิดว่าน่าจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทุกคนมีความรู้และน่าจะมีข้อมูลย้อนหลัง 10 ปี


ความคิดเห็น/Suggestion : 8
ควรเพิ่มการจัดเก็บสถิติอัตราการว่างงานเป็นรายเดือนที่แยกเป็นรายจังหวัดด้วย เนื่องจากสอบถามจากสถิติจังหวัดแล้วไม่มีการเก็บข้อมูลนี้ไว้


ความคิดเห็น/Suggestion : 7
อยากให้มีข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมแยกตามจังหวัด อำเภอ แยกเป็นงานอะไรบ้าง เช่น ระดับพนักงานในระดับผู้ใช้แรงงาน ระดับช่างหรืออะไรก็ได้ตามที่กระทรวงได้แยกประเภทไว้ อยากให้มีเนื้อหาในข้อมูลด้านแรงงาน หรือเป็นข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้ ก็มีข้อแนะนำด้านการสืบค้นเพียงเท่านี้ หน้าแรกของ web มันประกอบด้านเรื่องราวมากมาย ดูเยอะไปหมด จัดกลุ่มใหม่ดีไหมครับ


ความคิดเห็น/Suggestion : 6
ต้องใช้เวลาโหลดนานกว่าจะดูรายละเอียดงานวิจัยได้


ความคิดเห็น/Suggestion : 5
หน้าเว็บไซค์ ค้นหายาก ลายตามากค่ะ(ลายตาในที่นี้คือ ไม่มีการจัดหน้าเว็บที่เป็นระเบียบ ดูกระจัดกระจาย) ขอบคุณค่ะ


ความคิดเห็น/Suggestion : 4
ต้องการข้อมูลที่หลากหลาย และลงรายละเอียดให้มากขึ้น


ความคิดเห็น/Suggestion : 3
ยังมีปัญหาในการค้นหาข้อมูลในเวบ


ความคิดเห็น/Suggestion : 2
สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ วิธีในการค้นหาข้อมูล กล่าวคือ เมื่อค้นหางานวิจัย ในรายละเอียดแต่ละหน้าแล้วจะไม่สามารถ ค้นหาข้อมูลในหมวด/Keyword อื่นๆ ได้ทันที จนกว่าจะกลับมาสู่หน้าหลักใหม่ ทำให้ต้องคอยเปิดหน้า Webpage ใหม่ทุกครั้ง หรือต้อง Back กลับมาเรื่อย ๆ จนกว่าจะกลับสู่หน้าค้นหาหลัก จึงจะสามารถสืบค้นข้อมูลในหมวด/Keyword ใหม่ได้ ฉะนั้นหากมีการนำหัวข้อ \"ค้นหางานวิจัยอย่างรวดเร็ว\" ใส่ในไว้ในทุกหน้าที่ข้อมูล Link ไปถึง จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ค้นคว้างานวิจัยของกระทรวงแรงงานได้ดียิ่งขึ้น .... สุขสรรค์ (sandp_5@hotmail.com)


ความคิดเห็น/Suggestion : 1
รายการที่อยู่ข้างบนมากเกินไป ทำให้เนื้อหาที่อยู่ด้านล่างอ่านลำบาก ไม่สบายสายตา และรู้สึกอึดอัด ไม่น่าอ่าน