สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงาน Thailand Research Expo 2019 ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบากกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.nrct.go.th

   สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนางานวิจัย จิตพฤติกรรมศาสตร์ด้านระบบพฤติกรรมไทย \"พลังจริธรรมนำแก้วิกฤติชาติ\" ระหว่างวันที่ 13-14 มิถันายน 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

   ระบบฐานข้อมูลอุปสงค์อุปทานแรงงาน http://manpower.mol.go.th