ต้องการตั้งคำถาม    
ต้องการดูคำถาม-คำตอบบุคคลอื่น    
 
 
   
          ท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการวิจัยด้านแรงงาน โดยเฉพาะที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงแรงงาน สามารถส่งคำถามของท่าน ผ่านเมนูนี้มายังกลุ่มงานวิจัย ซึ่งจะตอบคำถามของท่านผ่านทางเมนูนี้เช่นกัน คำถามและคำตอบ จะปรากฏบนเมนูนี้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อเป็นวิทยาการแก่บุคคลอื่น กลุ่มงานวิจัยสงวนสิทธิ์ ที่จะไม่ตอบคำถามที่ไม่เป็นประโยชน์ หรือใช้ถ้อยคำไม่สุภาพ หรือที่ละเมิดสิทธิของบุคคล หรือหน่วยงานอื่น ผู้ถาม ควรให้เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail : Address สำหรับการติดต่อกลับไว้ด้วย เพราะคำถามบางคำถาม อาจต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือเป็นคำตอบที่ไม่เหมาะสมจะเปิดเผย แก่สาธารณะ

          หมายเหตุ : กรณีที่คำถามไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านแรงงาน กระทรวงแรงงานขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำถามดังกล่าว ออกจากระบบฐานข้อมูล

 
 
   
   
   
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2013-กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-2321418-20 / 02-6434375 โทรสาร 02-6434374
e-mail : rc@mol.go.th